93 The Download
0 Comment
04.02.2019 Upload date

Asur Tarihi - Erol Sever

Tarih, Siyaset ve Araştırma Konulu Kitaplar

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 6 MB

Tarih öncesi Sümerlerden, İlk Sümer yazıları, tabletlerin okunması ve çözümü, Asurbanipal'in kitaplığı, Gılgamış Destanı. Babil Kulesi, asma bahçeleri. Sami İmparatorluğu, Akadlar ve Babil'de Kassit İmparatorluğu egemenliği. Asurlar ve Anadolu. Asur-Hurri ilişkilerinin dönüşümü. Büyük yayılmalar. Krallıktan, imparatorluğa. Aram-Asur ilişkileri. Hitit Krallığının dağılmasından sonra Suriye ve Filistin. Yeni Babil çağı ve Kalde Krallığı. Din, dil ve yazıda yaşanan tarihsel süreç. Felsefe ve kilise edebiyatı. Bilim ve sanatta yaşanan gelişme. Ortaçağ Asur tarihi. Erol Sever, Asur Tarihi kitabında tarih öncesinden günümüze kadar Asurları inceliyor.