18 The Download
0 Comment
04.02.2019 Upload date

Aydın Sayılı - Beyruni'ye Armağan

Diğer Kitaplar

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 10 MB

Ord. Prof. Dr. Aydin Sayili; Doğumunun ıooo. Yılında Beyrunî (Biri renkli altısı siyah fotokopi ile birlikte)Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver; Ebu Reyhan El–Beyrunî'nin Farmakoloji ile İlgili Görüşleri–Pharmacological Concepts of Ebu Reyhan El–Beyrunîİbrahim Olgun; Beyrunî'nin Kişiye ve Topluma BakışıAl–Beyrunî's Outlook of Man and SocietyOrd. Prof. Dr. Aydin Sayili; Beyrunî ve Bilim TarihiProf. Dr. Mübahat Türker Küyel; İbn Sinâ "On Sorunun Karşılıkları" m Beyrunî için mi Yazmıştır? Les Réponses à dix Questions d'Avicenne Sont–Elles Ecrites pour Al–Beyrunî–İbn Sina'nın On Sorunun Karşılıkları (Türk¬çe Çeviri ve Arapça Metin)–Beyrunî'nin İbn Sina'ya Sormuş Olduğu On Soru ve Almış Olduğu Karşılıklar–Les dix Questions Pasees par Abu Rayhan Al–Bcyrunî à İbn Sinâ et les Réponses Qu'il a Reçues de LuiJ. Christoph Bürgel; Some New Material Pertaining to the Quotations from Plato's Pahido in Biruni's Book on India–Beyrunî'nin Mâ l'il–Hind adlı Kitabındaki Platon'un Phaidon'undan Alıntılarla İlgili Birkaç Yeni MalzemeFranz Rosenthal; On Some Epistemological and Methodological Presuppositions of Al–Birunî–Beyrunî'nin Bilgi Kuramı ve Yöntemiyle İlgili Bazı Önvarsayımları ÜzerineOrd. Prof. Dr. Aydin Sayili; Ebu Nasr Mansur'un Sinüs Kanunu'nun Tanıtı Üzerine Beyrunî'nin Mektubu–Al Beyrunî's Letter on Abu Naşr Manşur's Demonstration of the Sine Law–Mektubun Arapça Metni ile Türkçe ve İngilizce ÇevirileriDr. Günay Tümer; Beyrunî'nin Karşılaştırmalı Dinler Tarihi ÇalışmalarıProf. Muhammed Tancî; Beyrunî'nin îbn–i Sina'ya Yönelttiği Bazı Sorular, îbn–i Sina'nın Cevapları ve Bu Cevaplara Beyrunî'nin İtirazları–Arapça Metin