37 The Download
0 Comment
05.01.2019 Upload date

Baibar Ve Wallerstein Irk Ulus Sınıf Belirsiz Kimlikler

Sosyoloji, Antropoloji,Psikoloji Kitapları

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 7 MB

Irk, Ulus, Sınıf'ta Fransız filozof Etienne Balibar ve Amerikalı tarihçi ve sosyolog Immanuel Wallerstein, verimli bir tartışma içinde bu sorulara yanıt arıyorlar. Her ikisi de ırkçılığı, geçmiş toplumlardan bize miras kalan akıldışı bir kalıntı olarak değil, modern toplumun temel özellikleri olan ulusal devlet, işbölümü ve dünya ekonomisindeki uluslararası hiyerarşi ile yakından ilişkili, son derece çağdaş bir olgu olarak ele alıyorlar.