61 The Download
0 Comment
01.01.2019 Upload date

Carlos Madrigal - Üç Tanrı Mı? Tek Tanrı Mı? Tevhitte Teslis

Dini Kitaplar ve Araştırmalar

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 2 MB

Bütün semavi dinler tarafından Allah'ın bir olduğu kabul edilme Bu evrensel bir gerçektir. Ne var ki, Hıristiyanlıkta Tann'nın Kendini üç ayrı kişilikle açıkladığına inanılıyor. Üç tanrıya inanış olarak yanlış anlaşılması nedeniyle Üçlü-Birlik öğretisi diğer tek tanrılı dinler karşısında hep bir tartışma konusu olmuştur.

İslâm kelâmcıları Allah'ın Zatıyla [öz varlığı ile) ilgili olarak derin değerlendirmelerde bulunmuşlardır. Üçlü-Birlik ilahiyatı, doğru anlaşıldığında bu incelemelere ışık tuttuğunu görüyoruz. Bu araştırmada Üçlü Birlik konusu hem İslâm'ın, hem de Kutsal Kitap'ın bakış açısından ele alınmaktadır.

1994'te "Üçlü-Birlik Ne Demektir?" başlığı ile ilk baskısı yayınlanan bu kitapta, Üçlü-Birliğin (Tevhit'te Teslisi esasları Kutsal Kitap'ın (Tevrat, Zebur ve İncil) öğretisine dayanarak incelenmektedir. Amaç, Allah'ı Kutsal Yazılar'da Kendini tanıttığı gibi anlatmaktan başkası değildir.

Allah'ı hiçbir şeye benzetemeyiz. Kutsal Kitap'ta Allah, Kendini tek varlıkta zuhur eden üç bilinç merkezi, üç benlik olarak açıklamaktadır. O'nu tıpkı insanlardaki gibi tek bir varlıkta tek bir benlik şeklinde kendimize benzetirsek, işte o zaman O'na eş koşmuş oluruz!

Bu incelemenin sonunda Allah hakkında daha doğru bir anlayışa sahip olup Tanrı'yla ilişkimizi zenginleştirebilirseniz, ne mutlu bize! (Arka kapaktan)