39 The Download
0 Comment
13.01.2019 Upload date

Divriği Mucizesi - Doğan Kuban

Denemeler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 37 MB

Divriği, bir mucizedir. Sanat tarihinde eşine az rastlanır bir mucize.
XIII. yüzyılda Mengücekoğlu beyi Ahmed Şah'la eşi Turan Melek'in, uzak ve sapa Anadolu kendi Divriği'de inşa ettirdikleri cami-şifahane ikilisi, eşsiz bir mimarlık ve bezeme şöleni sunuyor yedi yüzyıl ötesinden günümüze. Döneminin sanat kurallarına kafa tutan özgün bir dışavurum; alabildiğine özgür bir betimleme coşkusu; çağları, biçemleri aşan olağanüstü bir taş ustalığı... Divriği'de adı unutulmuş bir yontucunun insanlığa armağan ettiği bu güzellik, bu coğrafyada tek ve benzersiz olma niteliğini bugün de sürdürüyor.