85 The Download
0 Comment
04.02.2019 Upload date

Doğan Özlem - Hermeneutik (Yorumbilgisi) Üzerine Yazılar

Felsefe Kitapları

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 6 MB

Son zamanlarda batı kültüründe psikanalizden göstergebilime, siyaset biliminden sanata, felsefeden doğa bilimlerine, hemen her alanda, adına "hermeneutik" denilen bir yaklaşımdan söz ediliyor. Pek çok düşünür, hermeneutiğin de tıpkı "yapısalcılık" gibi alışılmadık bir sözdağarcığı ve alternatif bir yöntem sunan yepyeni bir entellektüel hareket olduğunu öne sürüyor. Hermeneutiğin bu "yepyeni" görünümü, ne var ki, aslında onun tarihinin iyi bilinmesinden kaynaklanıyor.

Bir yorum sanatı olarak hermeneutik binlerce yıllık bir geçmişe sahiptir ve 19. Yüzyılın ikinci yarısından beri bir felsefeye dönüşmüş bulunmaktadır.