24 The Download
0 Comment
18.12.2018 Upload date

Hülya Nutku - Oyun Sanatbilimi Dramaturgi

Tiyatro Kitapları

Bu kitap, oyun sanatının uygulaması aşamasında modern tiyatronun vazgeçilmez ögesi olarak yer alan Dramaturgi'nin doğuşu, öncülleri, günümüze kadar gelişim aşamaları ile dramaturgların çalışma alanları, metin çözümlenmesi, ülkemizde dramaturgi kavramının algılanışı, tiyatromuzdaki yeri ve önemi gibi konuları ele alıyor. Ayrıca, dramaturgide inceleme yöntemlerini uygulamalı olarak göstermek amacıyla, Anton Çehov'un İvanov, Martı, Üç Kızkardeş, Vişne Bahçesi, Vanya Dayı oyunlarının dramaturjik çözümlemelerini içeriyor. Üniversitede Tiyatro Bölümü Öğretim Üyesi olan Hülya Nutku, "Oyun Sanatbilimi" olarak tanımlanan Dramaturgi'nin sanatla ve bilimle olan ilişkilerini ortaya koyarak, ülkemizde bu konuda daha önce yayınlanmış iki kaynak kitabı bütünleyerek teorik-pratik bilgileri kapsamlı ve metodik olarak içeren bir çalışma sunuyor.