65 İndirilme
0 Yorum
18.12.2018 Eklenme Tarihi

Hz. Ali'nin (A.s) Yönetim Tarzı - El-Mustafa

Dini Kitaplar ve Araştırmalar

Hz. Ali, bir devlet adamı olarak devletin her alanında, içinde bulunmuş olduğu şartların elverdiği kadarıyla yeniliklere gitmiş, nevi şahsına münhasır bir idareci örneği sergilemiştir. Halifeliği döneminde tayin ettiği vali ve kadılara verdiği öğütler ve gönderdiği emirnameler adeta bir ibret vesikası olup, günümüz yöneticileri tarafından dikkate alınması, defalarca okunması, uyulması ve uygulanması gereken hususlardır.