253 The Download
1 Comment
04.02.2019 Upload date

İbn-İ Teymiyye - Dua Ve Tevhid

Dini Kitaplar ve Araştırmalar

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 33 MB

'Mürai (gösteriş için ibadet eden) 'İyyake na'budu-yalnız Sana ibadet ederiz' ilkesini gerçekleştirememiştir. Ucub eden (nefsini ilah edinen) kimse ise 'İyyake nestain-yalnız Senden yardım dileriz' ilkesine hakikat kazandıramamıştır. Kim 'İyyake na'budu' ilkesini gerçekleştirmeyi başarırsa riyadan kurtulur. Kim de 'İyyake nestaın' ilkesini pratiğe geçirebilirse o da ucub sınırlarından çıkar.'

enc34 10 ay önce

İbn Teymiyye ,İslam düşünce tarihinde leh ve aleyhinde en fazla konuşulan isimlerin başında gelmektedir. İslam düşünce tarihinde derin izler bırakan, günümüz İslami anlayışları üzerinde de belirgin etkinliği olan İbn Teymiyye’nin itikadi görüşleri sürekli tartışılır olmuştur. Çağdaşı alimler tarafından şiddetle eleştirilen ve tevhid konusunda farklı görüşleri olan İbn-i Teymiyye’nin bu kitabı konuya ilgi duyanlar için okunması tavsiye olunur.