60 The Download
0 Comment
19.10.2018 Upload date

İlyas Canikli - Hadislere Göre Yöneticilere İtaatin Sınırları

Dini Kitaplar ve Araştırmalar

Genel olarak bu çalışmada yöneten-yönetilen ilişkileri ele alınarak, yönetenin ve yönetilenin birbirlerine karşı vazifelerinin neler olduğunun tespiti hedeflenmiş, bunun neticesinde de, itaatin hangi durumlarda devam edeceği ya da ortadan kalkacağı vurgulanmaya çalışılmıştır. Amaç sadece resmî düzeyde yöneten-yönetilen ilişkilerini ele almak değil, siyasî ve dinî cemaat grupları içerisindeki yöneten-yönetilen ilişkileri de dahil olmak üzere görülen olumsuzlukların çözümüne katkıda bulunmak, bu konuda sağlıklı bir İslâmî anlayış geliştirmektir. Bu olumsuzlukların başında, tek yanlı olarak sadece yönetilen kesimden istenen itaat etme meselesi gelmektedir. Kanaatimizce itaatin bu kadar geniş bir sahada ele alınmasının sebebi, "Ulu’l-Emr" kavramının çok geniş anlamlar ihtiva etmesidir. Bu kavram çerçevesinde itaatin oluşması için gerekli şartların neler olduğu hususu göz önünde bulundurulmuştur.