297 The Download
0 Comment
04.02.2019 Upload date

İnsanlık Tarihine Yön Verenler - Valerie Schloredt & Pam Brown - Martin Luther King

Anı, Biyografi,Günlükler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 5 MB

Martin Luther King, 4 Nisan 1968'de pusuya düşürülerek
öldürüldüğünde, dünya yüzündeki birçok insan onun için ağladı.
King, ABD'de 1950 ve 1960'larda, medeni haklar
kampanyasında en önemli rolü üstlenmiş kişidir. Her zaman,
beyazlar tarafından haince öldürülebileceğini düşünerek
korkmuştu. ABD'nin güney eyaletlerinde, İç Savaş sonrasında,
kölelik kaldırılmış olduğu halde siyahlar, beyazlarla aynı okula
gidemiyor, aynı restoranlarda yemek yiyemiyor, hatta aynı genel
tuvaletleri kullanamıyorlardı.
Gandhi'nin felsefesinden etkilenerek, yandaşlarını şiddet
içermeyen protestolara yöneltti. Bu insanlar, inançları uğruna
saldmya uğradılar, su fışkırtan hortumlarla geri püskürtüldüler.
Binlercesi hapishanelere atıldı. Kimileri yaşamlarını yitirdi.
Ama King, onlara asla nefretle davranmamalarını öğütledi.
King, amacı uğruna öldü. Ama bugün, siyah Amerikalılar
gururla yürüyebiliyorlar. Ve hala, Britanya'da, Amerika'da,
Güney Afrika'da ve dünyanın başka birçok ülkesinde ırkçılık
var oldukça, Martin Luther King'in tüm insanlara adalet, barış
ve özgürlük içeren mesajı önem taşıyacaktır.