321 The Download
1 Comment
04.02.2019 Upload date

İsmail Aka - Timur Ve Devleti

Tarih, Siyaset ve Araştırma Konulu Kitaplar

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 4 MB

Cengiz Han’ın Nuh tufanını andıran seferlerinin ardından, yaklaşık bir buşuk asır sonra, Türkistan’da ortaya çıkan Timur, deş-i Kıpçak, İran, Irak, Suriye ve Anadolu üzerine giriştiği seferleri ile Cengiz Han’ın Moğollarının istilasının dehşet ve korkusunu bu ülkelerde yaşayan insanlara yeniden hatırlattı. “Dünya iki hükümdarın sahip olacağı kadar büyük ve değerli değildir. Allah nasıl bir tane ise, Sultan da bir tane olmalıdır” diyen Timur’un gayesi, mümkün olduğu kadar geniş sahaları hakimiyet altına almaktı. Seferlerin Türk-İslam ülkeleri üzerine yöneltilmiş olmasından dolayı eleştirmekle birlikte bunlar o devrin hakimiyet anlayışı düşünülerek değerlendirilmelidir
Bütün eleştirilere rağmen Orta Asya göçebelerinin İslamlaşmasında Timur’un büyük hizmeti vardır.

solcav 8 ay önce

Timur, Cengiz Han'ın öz damadıdır. Emir Küregen olarak bilinir. Ayrıca Hindistan'da kurulan Babür Devleti'ne kadar uzanan bir tarihi soy geçmişi vardır. Bir ucu da Anadolu sahasına uzanan egemenliği ile dünyanın gelmiş geçmiş en büyük mahir ve çeşitli ordusunu kurmuştur. Semerkant, Buhara gibi şehirlerde ilim ve bilimin hamiliğini yapmıştır. Ayırca kendisi çok iyi bir satranç ustasıdır. Satranç mahirliği ile kendisi dünyaca ünlü bir satranç metodu geliştirmiştir.