242 The Download
0 Comment
04.02.2019 Upload date

İsmet Bozdağ - Kürt İsyanları

Tarih, Siyaset ve Araştırma Konulu Kitaplar

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 3 MB

Yenile yenile yenmenin öğrenebileceği doğru olsaydı bunu Kürtlerin başarması gerekirdi! Evet, bağımsız olamamışlar; bir Kürt devleti kuramamışlar ama her zaman yaşadıkları topluma kendilerini kabul ettirmeyi başarabilmişlerdir. İçinde yaşadıkları devlet ile hangi devletin çıkarı varsa, o devlet, Kürtleri bağımsızlık aldatmacasıyla ayaklandırabilmiş ve bu tahriki yapmaktan umdukları çıkarı elde edince yüz üstü bırakmaktan utanmamışlardır. Şeyh Saidlerden Apo'ya kadar Kürt İsyanları'nı farklı bir açıdan okuyacaksınız.