88 The Download
1 Comment
25.11.2018 Upload date

J.G.Bennet - Kutsal Tesirler

Parapsikoloji Kitapları

Bu kitapta biraraya toplanmış konuşmalar, Bay Bennett'in, İngiltere, Gloucestershire'deki Sherborne kasabasında bulunan Uluslararası Sürekli Eğitim Akademisine devam eden öğrencileriyle, "insan yaşamındaki ruhsal faaliyetlere" dair kendi anlayışını paylaşmak için yaptığı çalışmalardan bazılarıdır. Bennett bu konuşmaları 1973'den 1974 Aralığındaki ölümüne kadar sürdürmüştür..G. Bennett, elli yıldan fazla bir süre boyunca G.I. Gurdjieff'in "Uyumlu Gelişim Sistemi"nin temel sembolü olmuştur. Nitekim bu sisteme dayalı olarak, ruhsal dünyaya yönelik kendi keşif ve araştırmaları için vakıf kurdu. Sherborne'daki Akademi deneysel bir "Dördüncü Yol Okulu" idi ve bu okul aracılığıyla Bennett, başka insanları kişisel bir ruhsal dönüşüm yoluna yönlendirmiştir.

sukriko 7 ay önce

Gurdjieff'in öğrencisi olan Bennett bu eserinde Tanrı-hayat ve yaratıcı zekanın kişilik üstü gerçeklikler olduğu bahisle evrende var olan herşeyin Tanrının(Mutlak güç) bir tezahürü olduğu, Tanrı-Evren-ve insanın iç içe (birliktelik) halinde birbirinden bağımsız olmadığını bu da bizi varlığın birliğine götürdüğü dolayısıyla Vahdet-i Vucut nazariyesini ortaya koymaktadır .Evrendeki uzlaştırıcı gücün tezahürü olan hayatın otonom olduğu,maddi dünyanın ise Hiponom olduğu yaratıcı gücü ise Hipernom (Kurallar üstü) olarak açıklanmaktadır.