134 The Download
0 Comment
29.11.2018 Upload date

Nasuhi Güngör - Yenilikçi Hareket

Tarih, Siyaset ve Araştırma Konulu Kitaplar

11 Eylül olayları ardından ABD’nin yeni güvenlik konsepti çerçevesinde, Afganistan ve Irak’a yönelik tarihin belki de en acımasız askerî operasyonları başlatıldı. Bu ülkelerde işgalin ardından kurulan/kurulmaya çalışılan hükûmetlerin kendi ülkelerine nasıl bir gelecek sunacakları belirsizliğini koruyor.
Böyle bir ortamda, Tayyip Erdoğan liderliğindeki Adalet ve Kalkınma Partisi, 2002 seçimlerinde birinci parti oldu ve parlamentoda büyük bir çoğunluk elde ederek hükûmet kurdu.
Tek başına iktidar olan AKP’nin partileşme öncesini, gazeteci-yazar Nasuhi Güngör yeniden şekillenen dünya haritası bağlamında değerlendiriyor.
Millî Görüş Hareketi’nin nasıl böyle bir meyve verdiğini, iç ve dış şartların etkisiyle değerlendirildiği kitapta, birbirinden kopuk, bağımsız ve dağınık gibi görünen unsurlar bir araya getirilmektedir.
Yenilikçi Hareket, bir tarihçeden ziyade yeni bir dönemin eşiğindeki Türkiye’yi anlama çabasıdır.