121 The Download
1 Comment
15.01.2019 Upload date

Osman Turan - On İki Hayvanlı Türk Takvimi

Tarih, Siyaset ve Araştırma Konulu Kitaplar

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 22 MB

”Türklerin daha İslâm medeniyeti çevresine girmeden önce kullandıkları Oniki Hayvan Takvimi, bazı Türk şubeleri arasında Ortaçağ’ın son zamanlarına kadar kullanılmıştır. Türklerin kullandıkları Oniki Hayvan takvimi hakkında elde toplu bir eser bulunmaması, tarih araştırmaları için büyük bir noksan teşkil ediyordu. Çalışkan ve değerli talebem Osman Turan’ın bu monografisi, bu boşluğu muvaffakiyetle doldurmakta ve büyük bir ihtiyaca cevap vermektedir. İlim dünyasına takdim etmekle derin bir sevinç duyduğum bu monografi, Oniki Hayvan takvimi hakkında şimdiye kadar meydana çıkarılan bütün malzemeyi, ileri sürülen bütün fikirleri büyük bir dikkatle hulâsa ve mukayese eden güzel bir mise au point’dır.”

Prof. Dr. M. Fuad Köprülü

fehmidemir 1 hafta önce

Merhaba sorun bildirin linkinden size ulaşamadıgım için yorum olarak yazıyorum.Kitap linki silinmiş. Linki yeniler misiniz? Yenilerseniz bana mesaj gönderir misiniz? Teşekkür ederim