64 The Download
1 Comment
15.01.2019 Upload date

Şevket Pamuk - Osmanlı İmparatorluğunda Paranın Tarihi

Eğitim Kitapları ve Araştırmalar

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 10 MB

Osmanlılar için sikke, hutbe ile birlikte egemenliğin en önemli iki simgesinden biriydi. Altın ve gümüş sikkeler elden ele, bölgeden bölgeye taşındıkça hükümdarın gücünü ülkenin en uzak köşelerine ulaştırıyorlardı. Osmanlılar paranın bolluğu ve piyasalardaki dolaşımıyla ticaret ve ekonominin sağlığı, canlılığı arasında güçlü bir ilişki olduğunun bilincindeydiler. Değerli maden darlıkları ve bunların ekonomi üzerindeki olumsuz etkileriyle yaşamak ve mücadele etmek zorunda kalmışlar,ancak para konularında genellikle esnek ve pragmatik davranmışlardı.

solymanvs 4 ay önce

Osmanlı İmparatorluğu'nda kullanılan finansal araçların ve ekonomik modellerin neredeyse günümüzdeki kadar gelişmiş olduğunu öğreten ve hayrete düşüren bir kitap.