60 The Download
0 Comment
13.01.2019 Upload date

Zekeriya Türkmen - Mütareke Döneminde Ordunun Durumu Ve Yeniden Yapılanması

Tarih, Siyaset ve Araştırma Konulu Kitaplar

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 12 MB

.BÖLÜM

I. DÜNYA SAVAŞI VE MONDROS MÜTÂREKESİ DÖNEMİNDE ORDU

A. I. DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA OSMANLI ORDUSU
B. MONDROS MÜTAREKESİNDEN SONRA OSMANLI ORDUSU

I. MONDROS MÜTAREKESİNE GÖRE ORDULARIN DURUMU
a. Mütareke Şartlarına Göre Orduların Kuruluş, Konuş ve Mevcudu

II. MONDROS MÜTAREKENÂMESİNİN TATBİKATI
a. Ordu Komutalarının Mütareke Karşısındaki Tutumları

l. IX. Ordu Komutanı Yakup Şevki (Subaşı) Paşâ’nın Mütareke Karşısındaki Tutumu
2. VI. Ordu Komutanı Ali İhsan (Sabis) Paşâ’nın Mütareke Karşısındaki Tutumu
3. Yıldırım Ordular Grubu Komutanı Mustafa Kemal (Atatürk) Paşâ’nın Mütareke Karşısındaki Tutumu
4. II. Ordu Komutanı Nihat (Anılmış) Paşâ’nın Mütareke Karşısındaki Tutumu
5. VII. Ordu Komutanı Ali Fuat (Cebesoy) Paşâ’nın Mütareke Karşısındaki Tutumu
6. Fevzi (Çakmak) Paşâ’nın Mütareke Karşısındaki Tutumu.
7. Diğer Cephelerdeki Komutanların Mütarekeye Karşı Tutumları
b. Osmanlı Ordusunun Silahtan Arındırılması Meselesi
c. Ordunun Terhis Edilmesi